Föreningen

Fastigheten och kvarteret
Brf Paris består av sex fastigheter från 1896, varav tre gathus och tre gårdshus, belägna på Bellmansgatan 19, 21 och 23 på Södermalm i Stockholm. Husen förenas av en stor, och under sommartid lummig, gård som angränsar till det vackra van der Nootska palatset. Palatset är uppfört i holländsk palladianismstil år 1671-1672, av arkitekt Mathias Spieler för den holländskfödde och sedermera svenske översten Thomas van der Noot

Bellmansgatan löper från Mariahissen i norr förbi Maria Magdalenakyrkan och S:t Paulsgatan till Fredmansgatan i söder, en sträcka på ca. 440 meter. Gatan fick sitt namn 1871 efter skalden Carl Mikael Bellman som föddes i det så kallade Daurerska huset som låg vid hörnet Bellmansgatan/Hornsgatan. Huset revs dock 1901 i samband med breddningen och sänkningen av Hornsgatan. Ombyggnad ledde även till att Bellmansgatan numera består av två gatudelar som delas av Hornsgatan.

Ombildning
Brf Paris bildades 1978, samma år som föreningen förvärvade fastigheten. Föreningen omfattar idag 54 lägenheter med bostadsrätt. Föreningen är äkta.  

Renoveringar
Husen genomgick en ordentlig renovering 1975-1976 då fastigheten förvärvades, köks- och badrumsstammar byttes och nya el-dragningar gjordes. År 1979 renoverades taken och 1990 genomfördes en renovering av tvättstugan. År 2004 putsades fasaderna som vetter mot gatan. Trapphus och fönster har också setts över. Säkerhetsdörrar installerades 2010 och trapphusen målades om 2011. Balkonger byggdes 2015 på 21:ans och 23:ans fasader mot innegården.