Föreningen

Fastigheten och kvarteret
Brf Paris består av sex fastigheter från 1896, varav tre gathus och tre gårdshus, belägna på Bellmansgatan 19, 21 och 23 på Södermalm i Stockholm. Husen förenas av en stor, och under sommartid lummig, gård som angränsar till det vackra van der Nootska palatset. Palatset är uppfört i holländsk palladianismstil år 1671-1672, av arkitekt Mathias Spieler för den holländskfödde och sedermera svenske översten Thomas van der Noot

Bellmansgatan löper från Mariahissen i norr förbi Maria Magdalenakyrkan och S:t Paulsgatan till Fredmansgatan i söder, en sträcka på ca. 440 meter. Gatan fick sitt namn 1871 efter skalden Carl Mikael Bellman som föddes i det så kallade Daurerska huset som låg vid hörnet Bellmansgatan/Hornsgatan. Huset revs dock 1901 i samband med breddningen och sänkningen av Hornsgatan. Ombyggnad ledde även till att Bellmansgatan numera består av två gatudelar som delas av Hornsgatan.

Ombildning
Brf Paris bildades 1978, samma år som föreningen förvärvade fastigheten. Föreningen omfattar idag 54 lägenheter med bostadsrätt. Föreningen är äkta.  

Renoveringar

 • 1978 Stambyte i kök och badrum.
 • 1978 Nya El-dragningar.
 • 1978 Renovering av tak.
 • 1990 Delvis renovering av trapphusen.
 • 1990 Renovering av tvättstugan.
 • 2004 Renovering av fasader 19 och 23 mot gatan.
 • 2004 Delvis renovering av fönster.
 • 2006 Installering av takvärmeanläggning och snörasskydd.
 • 2007 OVK besiktning genomförd.
 • 2009 Byte av varmvattenberedare.
 • 2010 Installation av säkerhetsdörrar.
 • 2011 Målning av tak.
 • 2011 Målning av alla trapphus.
 • 2013 OVK besiktning.
 • 2015 Balkonger byggda på 21:ans och 23:ans fasader mot innergården.
 • 2016 Plantering av Magnoliaträd på 21:ans och 23:ans gårdar.
 • 2017 Balkongbyggnation på 19:s gårds- och gathus.
 • 2017 Fasadrenovering av 19:s fasader mot innergård.
 • 2018 Renovering av husens ytterdörrar.
 • 2019 Utvändig målning och renovering av sophus och trädgårdsskjul på innergården.
 • 2019 Renovering av innergårdarna.
 • 2019 OVK besiktning.
 • 2021 Totalspolning och renovering av samtliga avloppsledningar.
 • 2022 Fjärrvärmeanslutning indragen för uppvärmning av varmvatten.
 • 2023 Vattenburna element installerade i alla lägenheter och anslutna till fjärrvärmesystemet.

Planerade renoveringar 

 • Inga planerade renoveringar.